Κοινή Δράση «Πολιτισμός»

Προτάσεις Συλλόγου Ενεργών Πολιτών «Η Μέδουσα»

Λαογραφικό – Ναυτικό Μουσείο Ερέτριας

Μορφή Μουσείου – Διαδραστικό

Απο το: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Όσο είναι αλήθεια πως τα δικαιώματα της εξέλιξης ταυτίζονται με τα δικαιώματα της αιώνιας νεότητας, άλλο τόσο είναι αλήθεια πως το αύριο πλάθεται πάντα με τα υλικά του χτες. […] Ένας πολιτισμός τότε μονάχα μπορεί να ’χει γερά θεμέλια, όταν είναι ριζωμένος σε μια βαθιά συνείδηση του παρελθόντος του, του άμεσου παρελθόντος του.’ Δ. Λουκόπουλος, 1938

Αντικείμενα από κάθε υλικό, αντικείμενα σχετικά με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και με τεχνικές, όπως η υφαντική, η ραπτική, η κεντητική, η μεταλλοτεχνία, η ξυλοτεχνία, η κεραμική.

Πρόκειται για αντικείμενα που εξυπηρετούσαν τις βασικές βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου (διατροφή, στέγαση, ένδυση), αλλά και αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της κοινωνικής και της πνευματικής ζωής του.

Το Μουσείο, μέσα από τη γνώση της κοινωνίας του χθες, επιδιώκει την κατανόηση του σήμερα.

Ο ρόλος του είναι κατεξοχήν κοινωνικός.

Μέσα από την πολύπλευρη δράση του (εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις, εκδηλώσεις) επικοινωνεί με τον κόσμο, συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα και παρεμβαίνει στην κοινωνία.

Η λειτουργία ενός μουσείου προϋποθέτει την ύπαρξη αντικειμένων.

Τα αντικείμενα, μεγάλα ή μικρά, «σπουδαία» ή «ταπεινά», συνθέτουν ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας του κόσμου και της εξέλιξής του, αφού αποτελούν απτά τεκμήρια, μαρτυρίες της ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Κάθε μουσείο, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη νομική του υπόσταση ή τη θεματολογία του, διαθέτει αντικείμενα, τα οποία, οργανωμένα σε συλλογές, αποτελούν τη βάση του έργου του σε οποιονδήποτε τομέα δράσης του.

Με τη συντήρηση και διαφύλαξη των αντικειμένων, με την επιστημονική μελέτη τους και κυρίως με την παρουσίασή τους στις εκθέσεις, τις εκδόσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το μουσείο προσφέρει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να προσεγγίσει τον πολιτισμό του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Μέσα από τη «συνομιλία» με τα πράγματα ο άνθρωπος γνωρίζει, ερμηνεύει, κατανοεί την ιστορία του, κατ’ επέκταση, διαμορφώνει και καθορίζει το παρόν και το μέλλον του.

Τι είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων; Ποιοι οι στόχοι τους;
Γενικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία με έντονο το στοιχείο της συμμετοχής των παιδιών που παίρνουν μέρος σε αυτήν. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών με το μουσειακό χώρο και το αντικείμενό του (συλλογές, εκθέσεις), ειδικότερα στη γνωριμία με τα πράγματα (μορφή, υλικά, τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης, λειτουργία, χρήση, πριν και μετά την είσοδό του στο μουσείο), στην ανακάλυψη ‘κρυμμένων θησαυρών’, στην άσκηση ανάγνωσης και ερμηνείας των αντικειμένων και των ιστορικών στοιχείων που εξάγονται από αυτά, προκειμένου τα παιδιά να καταλάβουν το νόημά τους, να ψυχαγωγηθούν και σε κλίμα ελευθερίας να αρθρώσουν ιστορικό λόγο. 

Οι  βασικοί άξονες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά είναι οι εξής:

α. ανάπτυξη αμφίδρομης και μόνιμης σχέσης μεταξύ Μουσείου και Σχολείου,

β. πολύπλευρη αντιμετώπιση του θέματος που πραγματεύονται, μέσα από την καθημερινή και σχολική ζωή των παιδιών (σύνδεση των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων των προγραμμάτων με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τα μαθήματα της κάθε τάξης),

γ.  γνωριμία των παιδιών με το μουσειακό αντικείμενο και το περιβάλλον -φυσικό και ανθρώπινο- στο οποίο δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε (το αντικείμενο), με παράλληλη ευαισθητοποίησή τους σε θέματα γενικότερης πολιτισμικής κληρονομιάς,

δ. καλλιέργεια της κριτικής σκέψης,

ε. ανάπτυξη συναισθηματικής σχέσης των παιδιών με το Μουσείο, ως ένα χώρο φιλικό προς αυτά και τους συνανθρώπους τους,

στ. καλλιέργεια των δεξιοτήτων και αξιοποίηση του υλικού πολιτισμού για δημιουργία νέων έργων,

ζ. ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών και καλλιέργεια των σχέσεών τους με τους ‘άλλους’,

η. καταγραφή και αξιολόγηση των αντιδράσεων των παιδιών και των εκπαιδευτικών,

θ. επιδίωξη παρακολούθησης πολλών προγραμμάτων από τα ίδια παιδιά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να μελετηθούν διαχρονικά οι αντιδράσεις των παιδιών, κατά την προσέγγισή τους με το Λαογραφικό Μουσείο και το μουσειακό υλικό.

Μερικά Παραδείγματα

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΙΚΡΟΥΦΑΝΤΙΚΗΣ
  • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
  • ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΑΣ

Σκοπός: η εξοικείωση των παιδιών με το Μουσείο, η συνειδητοποίηση της σημασίας και του ρόλου του στη σύγχρονη κοινωνία

Στόχοι: η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της σημασίας μιας συλλογής παλιών αντικειμένων σε ένα χώρο και η γνωριμία με τους τομείς της έρευνας, της συγκέντρωσης, της συντήρησης, της τεκμηρίωσης, της διαφύλαξης και της έκθεσής τους στο κοινό, επιπλέον, η γνωριμία των παιδιών με τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής τους

  • ΤΟ ΝΕΡΟ, ΝΕΡΑΚΙ

Στόχοι: η κατανόηση του νερού ως φυσικού στοιχείου, η συνειδητοποίηση της αξίας του ως πηγής ζωής και ενέργειας, η γνωριμία με τα παραδοσιακά υδροφόρα σκεύη και η σύγκριση με τα σημερινά, η εξοικείωση με το νερόμυλο και τη λειτουργία του.

  • Με ΦΕΓΓΑΡΙΑ, ΑΝΘΟΥΣ, ΠΟΥΛΙΑ ΘΑ ΣΤΟΛΙΣΩ ΤΗΝ ΠΟΔΙΑ

Στόχος: η παρουσίαση του φαινομένου της παραδοσιακής ενδυμασίας μέσα από τη γνωριμία των παιδιών με ένα βασικό ένδυμα, την ποδιά (κατασκευή, μορφολογία, λειτουργίες που εξυπηρετούσε: στολισμός, προστασία της ευαίσθητης για την αναπαραγωγή περιοχής κ.ά.).


ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την «Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας και του κατακείμενου οικοδομικού υλικού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη στις 02 Απριλίου του 2012 η προγραμματική σύμβαση, ύψους 30.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας και του κατακείμενου οικοδομικού υλικού».

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι η αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας, η καταγραφή του κατακείμενου οικοδομικού υλικού του και ο αρχαιολογικός καθαρισμός του μνημείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η α΄ φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, η οποία στη συνέχεια θα ανατεθεί από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με χρήματα που συγκεντρώνονται στον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του αρχαίου θεάτρου.

Οι παραπάνω εργασίες έχουν ως τελικό στόχο την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας.

Υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση της εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και οι μελετητές, αρχιτέκτονες – μηχανικοί, κ.κ. Φωτεινή Μπέλλιου και Νίκη Αποστόλου. Το ποσό για την αμοιβή τους θα αντληθεί από τον κουμπαρά που έχει ανοίξει του «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

α. αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα

β. μελέτη της παθολογίας του μνημείου και

γ. πρόταση αποκατάστασης, η οποία θα περιλαμβάνει επεμβάσεις στερέωσης  και  αναστήλωσης του θεάτρου.

Για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

·         Αρχιτεκτονική μελέτη (αποτύπωση μνημείου), η οποία θα ανατεθεί από την ΙΑ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, με πόρους που θα διαθέσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

·         Στατική μελέτη και μελέτη συντήρησης του μνημείου, η οποία θα καλυφθεί από πόρους που θα διαθέσει ο Δήμος Ερέτριας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

·         Μελέτη αποκατάστασης του μνημείου που θα αναθέσει το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί στον κουμπαρά (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) του θεάτρου.

Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο της Ερέτριας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται σήμερα στη συνοικία Θεάτρου, στον δήμο Ερέτριας του νομού Ευβοίας.

Η πρώτη οικοδομική φάση του χρονολογείται πιθανόν στο τελευταίο τρίτο του 4ου αιώνα π. Χ. και η δεύτερη γύρω στο 300 π. Χ. Κατά την τρίτη και τελευταία οικοδομική φάση, μετά το 198 π. Χ., επεκτάθηκε το κτίριο της σκηνής, ενώ στους ρωμαϊκούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε και ως αρένα για αγώνες μονομάχων.

Για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας έχουν γίνει τα εξής βήματα:

·         Με πρωτοβουλία της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ερέτριας, η «ΜΕΔΟΥΣΑ», έγινε καθαρισμός του θεάτρου από τη βλάστηση το καλοκαίρι του 2011.

·         Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ήρθε σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή και με χρήματα που συγκεντρώνονται στον «κουμπαρά» του μνημείου ανέθεσε τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στους μελετητές Νίκη Αποστόλου και Φωτεινή Μπέλλιου.

·         Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ύψους 30.000 ευρώ, με αντικείμενο την «Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας και του κατακείμενου οικοδομικού υλικού».

·         Γίνονται διαβουλεύσεις με το Δήμο Ερέτριας για τη σύναψη μιας ακόμη Προγραμματικής Σύμβασης, ύψους 20.000, με αντικείμενο τη στατική μελέτη, τη μελέτη συντήρησης λίθου και τις εργασίες συμπληρωματικών καθαρισμών. Άμεσα περνά και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας η προγραμματική σύμβαση. Η καθυστέρηση  οφείλεται σε αλλαγές που διέπουν την σύναψη προγραμματικών από τους Δήμους και την καθυστερημένη ενημέρωση Περιφέρειας και Δήμων.

·         Από τον Αύγουστο του 2012 είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αρχαιολογικού καθαρισμού του αρχαίου θεάτρου.

·         Άμεσα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες περισυλλογής και αποτύπωσης του διάσπαρτου οικοδομικού υλικό


Υδραγωγείο Ψαριανών

Στόχος να γίνει επισκέψιμο σαν μνημείο της Νεώτερης Ιστορίας της Ερέτριας

Advertisements
Categories: Κοινή Δράση

Πλοήγηση άρθρων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: